Z-517678.ZL非标轴承527464现货供应非标轴承

时间:2021-05-12 06:50:31

Z-517678.ZL非标轴承527464现货供应非标轴承lfvr


EOE非标准轴承-轴承解决方案全球者,向全球客户供应标准和定制滑动轴承.坚持以客户,打造高度定制化的解决方案。专业销售非标轴承,针对供应:非标轴承客户提供相关咨询服务,需要了解供应:非标轴承尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。


EOE为您提供现货库存型号:

514502     514528     514599     514958     514959     515090

515125     515129     515196     515494     515495     515956

515141     517113     517254     517423     517436     517676

517675     517678     517681     517682     517685     517688

517679     517690     517692     517737     517740     517792

517464     517794     517795     517796     517944     517979

517982     518078     518206     518214     518649     518667

518780     518817     518846     518884     518933     521065

更多型号库存请登录EOEguan网进行查询或者咨询EOE客服人员!


Z-517678.ZL非标轴承527464现货供应非标轴承


        作用在轴承上的负荷。7.当量负荷equivalentload,计算理论负荷用的一般术语,在特定的场合,轴承在该理论负荷作用下如同承受了实际负荷。8.径向(轴向)基本额定静负荷basicstaticradial(axial)loadrating,与滚动体及滚道的总变形量相对应的径向静负荷(中心轴向静负荷)。如果在零负荷下,滚子与滚道(滚子轴承)为或假定为正常母线(全线接触)时,在接触应力下,滚动体与滚道接触处产生的总变形量为滚动体直径的0.0001倍。对单列角接触轴承,径向额定负荷为引起轴承套圈彼此相对纯径向位移的负荷的径向分量。9.径向(轴向)基本额定动负荷basicdynamicradial(axial)loadrati。


      F-805561.03.KL F-805561.KL-H95A Z-505610.TR2-A1100-1150 Z-529264.TR1F-805567.TR21 F-805576.04.TR1 Z-526087.TR2-A1200-1250 Z-508657.RZLF-80561 F-8056。

      F-91149.1 F-91152 F-807727.SPL-DFL F-803422.TR2F-91161 F-91165 F-803776.01.SPL F-801906.SPLF-91200 F-91200.1 F-802170.TR4.M F-804236.SPL。

      F-83901 F-846032 Z-546348.TR2 Z-506963.SKLF-84142 F-84156 Z-578129.TR2 Z-514480.SKLF-84205.K F-84227 Z-581097.TR2 Z-503288.SKL。

      F-801846.TR1P F-803027.PRL Z-526087.TR2-A1050-1100 Z-543975.ZLF-803028.PRL F-803055.PRL Z-532116.02.TR1-W209D Z-533416-P5F-803112.PRL F-80315.1 Z-5。

      F-808426.PRL F-808918.TR21 Z-565665.ZL,K-W209B-C5 Z-576124.SKLF-809030.05.KOMBI F-809078.NU1080 Z-525090.TR2-H76-A200 Z-568366.AKLF-809235 F-809280.。

eoebearing